banner2

Vroonhof Milieu Advies en De Jonge Milieu Advies kunnen u ondersteunen bij de inzet van de DuboMat tool bij een aanbesteding.

Deze ondersteuning bestaat uit de volgende stappen:
riool1. In overleg met de opdrachtgever wordt in de voorbereiding van de aanbesteding bepaald:
• Welke materialen en werkzaamheden met behulp van de DuboMat tool op duurzaamheid zullen worden beoordeeld. De materialen en processen met welke de meeste milieuwinst in het project is te behalen, worden geselecteerd. Voor deze worden de inschrijvers gevraagd een productkaart in te vullen.
• De ontwerplevensduur van het project en op basis van de ervaringen van de opdrachtgever in het projectgebied en de technische levensduur van de geselecteerde materialen.
• De referentie van de door de inschrijvers in te vullen productkaarten. Die referentie wordt opgesteld op basis van uitgevoerde milieukundige levenscyclus analyses en ervaringen van de opdrachtgever.
• De te behalen fictieve korting op basis van de score van de inschrijvers ten opzichte van de referentie. In de tool is de formule ingebouwd waarmee de fictieve korting op basis van de score van de inschrijvers voor CO2 en duurzaamheid wordt berekend.

2. Voorzien wordt in een instructiemoment voor de inschrijvers over hoe de tool werkt en hoe deze in te vullen.

3. Tijdens de aanbesteding kunnen de eventuele vragen aangaande de invulling van de DuboMat tool worden beantwoord. (nota van inlichtingen)

4. De uiteindelijk ingevulde tool door de inschrijvers wordt beoordeeld door een deskundige van VMA en/of JMA. Belangrijk is dat de ingevulde productkaarten worden beoordeeld door een persoon met een goede milieukundige achtergrond. Dit om onjuist ingevulde gegevens en daarmee een onjuiste fictieve korting te voorkomen.

Contact

  • 06-13344247

  • www.dubomat.com

  • 8opzet
  • 9opzet
  • 10opzet
­