banner2

DuBoMat tool is een vereenvoudigd hulpmiddel voor de beoordeling van de duurzaamheid van materialen/producten die in de openbare ruimte worden toegepast. De systematiek is afgeleid uit DuboCalc. In DuboCalc worden alle milieuthema’s meegenomen en naar een MKI (Milieu Kosten Indicator) omgerekend. In DuboMat worden alleen de belangrijkste milieuthema’s meegenomen. Dit zijn thema’s die gezamenlijk voor 90% of meer het milieuprofiel bepalen. DuboMat kan worden gezien als DuboCalc-light, zeer geschikt voor minder omvangrijke projecten.

Voorbeelden van projecten waarbij de DuboMat tool is gebruikt,  zijn:
• Aanleg van wegen en fietspaden, 
• Aanleg en vervanging van een riolering,
• Aanleg van dijken en kademuren,
• Baggerwerkzaamheden,
• Dijkversterking.
 
 

                          overDM2   over dubomat 

 

       logodubomattool

jan vroonhof
 
De DuboMat tool is ontwikkeld door Jan Vroonhof van Vroonhof Milieu Advies.
Na zijn opleiding Civiele Techniek in Delft heeft hij gewerkt bij CEDelft en Royal Haskoning. Daar heeft hij vele milieustudies uitgevoerd voor de rijksoverheid en bedrijven.
Vroonhof Milieu Advies werkt samen met De Jonge Milieu Advies uit Zeist.
 
 

               VMA   JMA2

 

 

 

contact

  •  06-13344247

  •  www.dubomat.com

  • 6over
  • 5over
  • 7over
­