banner2

Provincie Gelderland

Vergelijking van de duurzaamheid van verschillende verhardingen voor een vrijliggend fietspad (2015). Resultaat: bij een gebruiksperiode van meer dan 30 jaar van het fietspad zijn geschakelde betonplaten verreweg het beste wat betreft duurzaamheid en kosten.

 

 

 

 

Gemeente Enschede

Aanbesteding rioolvervanging in een wijk (2016). De inschrijvers kwamen met verrassende aanpassingen op het standaard RAW bestek. Resultaat: de goedkoopste aanbieding gaf een aanmerkelijke verbetering van de duurzaamheid, waaronder meer dan 50% reductie CO2 ten opzichte van standaard RAW bestek.

 

 

Gemeente Den Haag

2016 Afweging milieueffecten geluidswerend asfalt ten opzichte van de extra kosten in een straat in Den Haag.

2017 Aanbesteding 3-jarig asfaltcontract. De inschrijvers kwamen met aanmerkelijk duurzamere keuzes voor het toe te passen asfaltpakket. 

 

 

 

Contact

  •  06-13344247

  •  www.dubomat.com

Gemeente Den Haag

2017 en 2018. Aanbesteding verbetering riolering in 5 verschillende wijken.

 

 

 

 

 

Gemeente Den Haag

2018 Kadeverbetering op enkele locaties in de stad.

 

 

 

 

 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2017 Aanbesteding baggerwerkzaamheden, 

Aanbesteding verbetering boezemkade

Aanbesteding aanleg Boostergemaal

2018 Aanbesteding kadeverbetering Schermer

 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

2017 Aanbesteding dijkverbetering.

 

 

 

 

Gemeente Zwijndrecht

2018 Aanbesteding asfaltcontract.

 

 

 

 

 

Vanaf begin 2019

• Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden: aanbesteding baggerwerkzaamheden

• Gemeente Bunschoten: aanbesteding aanleg asfaltwegen in buitengebied

• Gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: aanbesteding asfaltcontract

 

  • 8opzet
  • 9opzet
  • 10opzet
­